LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-11 Šeštadienis
 
Pradžia 

Mokslo ir studijų fondas naujausių technologijų projektams paskirstys 11 mln. Lt Paskelbta [2007-04-02]
 
Kovo 30 d., Vilnius. Šiemet Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Fondas) aukštųjų technologijų plėtros projektams paskirstys 7 mln. Lt, o pramoninės biotechnologijos plėtros projektams – 4 mln. Lt. Per 2003-2006 m. aukštųjų technologijų plėtros projektams buvo skirta 17 mln. Lt. Parama pramoninės biotechnologijos plėtros projektams šiemet bus skirstoma pirmą kartą.
 
„Mūsų šalies pramonės, verslo ir visos valstybės konkurencingumas ir gebėjimas integruotis į pasaulio ekonomiką didžiąja dalimi priklauso nuo pramonės gebėjimo kurti ir diegti naujas technologijas, – sakė dr. Sigitas Renčys, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktorius. – Siekiame, kad valstybės parama naujų technologijų kūrimui būtų didinama kasmet“.
 
Aukštųjų technologijų plėtros 2007-2013 m. programoje yra numatyta 2008 m. projektams skirti 12-18 mln. Lt, o nuo 2009 m. po 17-23 mln. Lt kasmet. Pramoninės biotechnologijos plėtros 2007-2010 m. programoje – po 4-10 mln. Lt kasmet.
 
Šiemet dėl tokios Fondo paramos varžosi 43 aukštųjų technologijų (biotechnologijų, mechatronikos, lazerių technologijų, informacinių technologijų, nanotechnologijų ir elektronikos) mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų projektai bei 23 pramoninės biotechnologijos plėtros projektai. Projektus Fondui galėjo teikti mokslo ir studijų institucijos kartu su ūkio subjektais, suinteresuotais projektų rezultatais.
 
Pasak Fondo vadovo, pagal Aukštųjų technologijų plėtros programą finansavimas ir toliau bus skiriamas tokiems projektams, kurie padės plėtoti jau esamas aukštųjų technologijų gamybos kryptis, kurios yra perspektyvios pasaulio mastu ir turi mokslinį potencialą. „Tuo tarpu Pramoninės biotechnologijos plėtros programoje numatyta finansuoti projektus, kurių pagalba Lietuva galėtų efektyviau naudoti turimus žemės ūkio ir miškų išteklius, mažinti aplinkos taršą bei klimato kaitą“, – sakė S. Renčys.
 
Šių Fondui teikiamų projektų vykdymo trukmė – iki 3 metų, o metinė projekto vertė gali siekti iki 400 tūkst. Lt.
 
Visus pateiktus ir nustatytus reikalavimus atitikusius aukštųjų technologijų plėtros bei pramoninės biotechnologijos plėtros projektus Fondas vertins pasitelkęs ekspertus.
 
 
Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams.
 
Papildomą informaciją Jums suteiks:
Dr. Vaiva Priudokienė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8-5) 2553 371, el. paštas vaiva@ktl.mii.lt
 
Pranešimą spaudai parengė UAB "Jankauskaitė, Voldemaras ir partneriai"

<< Grįžti