LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-14 Antradienis
 
Pradžia 

Mokslo ir studijų fondas ministerijų inicijuotiems projektams paskirstė 1,147 mln. Lt Paskelbta [2007-05-23]
Gegužės 23 d., Vilnius. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (LVMSF) ministerijų užsakomų programų projektams šiemet paskirstė 1,147 mln. Lt, pernai – 1,470 mln. Lt. LVMSF tokius ministerijų inicijuojamus projektus remia jau antrus metus iš eilės.
 
„Ministerijoms sudaromos puikios galimybės pasinaudoti mūsų šalies mokslininkų potencialu – užsakyti mokslinius projektus, reikalingus aktualiems valstybės raidos prioritetams įgyvendinti“, – sakė Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktorius dr. Sigitas Renčys. Pasak jo, į šią LVMSF paramą pretenduoja tik dalis Lietuvos ministerijų, aktyviausia – Žemės ūkio ministerija.
 
Šiemet, kaip ir pernai, tik 5 ministerijos iš 13 atsiliepė į LVMSF kvietimą inicijuoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus.
 
2007 m. fondui mokslinių tyrimų ir ekspertinės plėtros darbų iniciavimui temas siūlė Žemės ūkio (12), Krašto apsaugos (4), Teisingumo (4), Sveikatos apsaugos (1) ir Susisiekimo (1) ministerijos, o Žemės ūkio ir Sveikatos apsaugos ministerijos bendrai inicijavo dar vieną temą. „Faktą, kad kitos ministerijos nesiekia LVMSF paramos, galima paaiškinti dvejopai: arba jos neturi tyrimų, plėtros ir inovacijų poreikių, arba jos nelabai pasitiki šalies mokslo galimybėmis“, – sakė S. Renčys.
 
Inicijuojant ministerijų užsakymus mokslininkams, pirmenybė teikiama prašymams, kuriuos kartu pateikia kelios ministerijos. Viena iš sąlygų pretenduojant į šį finansavimą – įsipareigojimas 30 proc. sąmatos padengti pačios ministerijos arba vienos iš paraišką pateikusių ministerijų lėšomis.
 
Žemės ūkio ministerijos inicijuotų temų projektams fondas skyrė 702 tūkst. Lt, Krašto apsaugos ministerijos – 170 tūkst. Lt, Susisiekimo ministerijos – 75 tūkst. Lt, Sveikatos apsaugos ministerijos – 100 tūkst. Lt. Bendrai Žemės ūkio ir Sveikatos apsaugos ministerijų inicijuotam projektui buvo skirta 100 tūkst. Lt.
 
Iš viso lėšos paskirstytos 13 projektų. Didžiausio finansavimo sulaukė biomedicinos mokslų srities projektai – 617 tūkst. Lt (7 projektai), fizinių mokslų srities projektams teko 285 tūkst. Lt (3), o technologijos mokslų – 245 tūkst. Lt (3).
 
Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams.
 
Papildomą informaciją Jums suteiks:
Angelė Guščiaitė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Mokslo skyriaus specialistė
Tel. (8-5) 2647261, el. paštas angele@ktl.mii.lt
 
Pranešimą spaudai parengė UAB „Praction“

<< Grįžti