LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-14 Antradienis
 
Pradžia 

Valstybė pradėjo remti pramoninės biotechnologijos projektus Paskelbta [2007-07-30]
Liepos 30 d., Vilnius. Šiemet Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas pirmą kartą parėmė pramoninės biotechnologijos projektus. Šiems projektams skirti 4 mln. Lt jau paskirstyti ir išmokėti.

"Tiek Europos Sąjungoje, tiek Lietuvoje pramoninės biotechnologijos reikšmė sparčiai didėja, todėl valstybės parama pramoninės biotechnologijos projektams ateityje taip pat didės, – sakė Sigitas Renčys, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktorius. – Vyriausybės sprendimu 2007–2010 metais bus skiriama po 4–10 mln. Lt kasmet, o šio laikotarpio visa paramos suma sieks iki 30 mln. Lt".

Pramoninės biotechnologijos plėtrą skatina naftos brangimas ir jos išteklių išsekimo grėsmė. Tikimasi, kad pramoninės biotechnologijos plėtra padės spręsti ir aplinkosaugos problemas, plėtojant pramoninę biotechnologiją, naftą, kaip cheminės pramonės žaliavą, pamažu turėtų išstumti atsinaujinančios žaliavos.

Dalis 2007 m. paremtų projektų yra skirti tyrimams, susijusiems su biodegalų gamybos technologijomis. "Tai projektai "Plėtoti naujų biodyzelino ir bioalyvų gamybos naudojant biokatalizatorius technologijų kūrimą", "Biodegalų gamybos šalutinių produktų racionalaus naudojimo technologijos", "Naujų biokuro komponentų paieška ir antrosios kartos biodegalų gamybos technologiniai tyrimai," – sakė S. Renčys.

Šiemet Fondo paramą gavo Lietuvos žemės ūkio universiteto, Biotechnologijos instituto, Kauno technologijos universiteto ir kitų mokslo įstaigų bei jų partnerių pateikti projektai. Nemažą dalį šių projektų parengė ir įgyvendina jaunieji Lietuvos mokslininkai, tarp kurių yra grįžusių dirbti į Lietuvą iš užsienio.

Plėtojant pramoninės biotechnologijos tyrimus siekiama mažinti Lietuvos priklausomybę nuo importuojamų neatsinaujinančių žaliavų, efektyviau naudoti turimus žemės ūkio ir miškų išteklius, mažinti aplinkos taršą ir šiltnamio efektą, plėtoti moderniąsias technologijas. Dauguma šiemet paremtų projektų skirti pramonės, žemės ūkio plėtrai, vietinių žaliavų panaudojimo plėtojimui, taip pat yra skirtų medicininiams tyrimams (Vilniaus universiteto Onkologijos instituto pateiktas projektas "Molekulinė diagnostika gydymo individualizavimui onkologijoje").

Pasak Fondo vadovo, biotechnologijos tyrimams vykdyti Lietuva turi tinkamas sąlygas ir potencialą: veikia šiuolaikinius biotechnologijos tyrimus atliekančios mokslinių tyrimų įstaigos, modernios biotechnologijos įmonės, jose dirba kvalifikuoti specialistai. Taip pat Lietuvoje pagaminama nemažai biomasės, reikalingos biotechnologinių produktų gamybai.
 
Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams.

Papildomą informaciją Jums suteiks:
Dr. Vaiva Priudokienė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė Tel. (8 5) 255 3371, el. paštas vaiva@ktl.mii.lt
 
Pranešimą spaudai parengė UAB „Praction“

 

<< Grįžti