LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-14 Antradienis
 
Pradžia 

"Lietuvos žinios", Nr. 216, 2007 m. rugsėjo 21 d Paskelbta [2007-09-21]
 
Stipendija leidžia atsidėti mokslui
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas šiemet už mokslinius tyrimus doktorantų stipendijoms skyrė 1,444 mln. litų. Fondo stipendijas gauna daugiau kaip du trečdaliai studijuojančiųjų doktorantūroje.

Aldona ARMALĖ
Doktoranto stipendiją Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (MSF) skiria kasmet konkurso būdu. "Doktorantui fondo stipendija - tai ir parama, ir pretendento į perspektyvius mokslininkus pripažinimas", - sako Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktorius dr. Sigitas Renčys. Stipendija skiriama tiems, kurie vykdo mokslinius tyrimus, yra paskelbę daugiau kaip vieną mokslinę publikaciją, turi priimtų spausdinti mokslinių darbų rengiamos disertacijos tema. Pirmenybė skiriama doktorantams, kurių aukštesnis mokslinių publikacijų lygis.
Prašymai gauti stipendiją priimami kasmet nuo lapkričio 15 dienos iki gruodžio 15-osios, o nutarimą, kam ją skirti, MSF valdyba priima iki kovo 15 dienos. Šiemet 345 doktorantai gavo paprastą stipendiją (205 litus per mėnesį), o 250 - padidintą (250 litų per mėnesį). Per nai stipendijas gavo 593 doktorantai, iš jų padidintas - 137. Doktoranto stipendija skiriama vieniems metams ir mokama šalia aukštojo mokslo įstaigos studentui mokamos stipendijos. Šiuo metu doktorantai gauna nuo 5,88 MGL iki 6,8 MGL, t. y. nuo 765 litų iki 884 litų mėnesio valstybės stipendijas.
Pretenduoti į stipendiją galima visais doktorantūros studijų metais. Šiemet daugiausia doktorantų, gaunančių fondo stipendijas, yra technologijos (160), fizinių (151), biomedicinos (137) mokslų atstovai, gerokai mažiau socialinių (80) ir humanitarinių (67) mokslų atstovų.
Pasak S.Renčio, nuo 1997 metų MSF doktorantų stipendijoms išmokėjo apie 11 mln. litų, patenkino apie 90 proc. pateiktų prašymų.

Litas prie lito
"Kad ir nedidelė fondo skiriama doktoranto stipendija, ji padeda išgyventi. Užuot ieškojęs papildomo uždarbio, ją gaudamas gali atsidėti mokslui", - LŽ sako Kauno Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) mokslo darbuotojas dr. Andrius Utka.
Paprastai studijuodami doktorantūroje jaunuoliai dirba, kai kurie jau yra sukūrę šeimą. Pasak Vilniaus universiteto (VU) Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros mokslo darbuotojo dr. Mindaugo Kvietkausko, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad doktorantai, jeigu suserga arba reikia iš eiti motinystės ar tėvystės atostogų, turi menkas, tik studentiškas socialines garantijas. Jis apgailestauja, kad Lietuvoje trūksta privačių fondų, kurie remtų jaunus mokslininkus. Ypač mažai norinčiųjų remti humanitarus. "Juo labiau džiaugiamės gavę MSF skiriamą doktoranto stipendiją, ji labai praverčia, kai rengiant disertaciją atsiranda papildomų išlaidų", -teigia VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros doc. dr. Daiva Sinkevičiūtė. Jaunieji VU ir VDU daktarai į mokslo tyrimo projektus įsitraukė rengdami disertacijas, o jas apgynę tęsia mokslinę veiklą, įgyvendina savo universiteto arba bendrus projektus su kitomis mokslo institucijomis.

Neišsemtos galimybės
Pasak S.Renčio, doktorantams kasmet atsiveria daug galimybių įsitraukti į pačius įvairiausius projektus ir užsidirbti. Šiemet MSF įvairių ministerijų inicijuotiems mokslo tyrimo projektams skyrė 1,147 mln. litų. Šių projektų vadovai raginami į mokslo tyrimus įtraukti ir doktorantus. Aukštųjų technologijų plėtros 2007-2013 metų programoje šiemet tyrimams skirta 7 mln. litų, pramoninės biotechnologijos plėtros projektams - 4 mln. litų.
Pernai Vyriausybė patvirtino specialią mokslininkų stažuotojų programą. "MSF gali kasmet pradėti finansuoti 20 mokslininkų stažuočių, bet šiemet norinčiųjų stažuoti buvo 8. Jaunam mokslininkui suteikiama galimybė stažuoti kitoje mokslo įstaigoje, nei ta, kurioje jis apsigynė disertaciją ir kur dirbdamas gauna dar nedidelį atlyginimą. Jam atsiranda galimybė dalyvauti konkurse, ištrūkti iš uždaro rato. Stažuotė trunka 2 metus, ją galima dar metus pratęsti. Stažuotojas gauna beveik tokį pat kaip docentas atlyginimą", - aiškina S.Renčys. Vieno mokslininko stažuotei per metus numatyta skirti 348 bazines mėnesio algas (apie 40 tūkst. litų). Doktorantūrą baigusiam jaunam mokslininkui tai nebloga perspektyva, nors ir neprilygsta panašių stažuočių atlyginimui Suomijoje (iki 176 tūkst. litų).

Parengta bendradarbiaujant su Lietuvos valstybiniu mokslo ir studijų fondu


<< Grįžti