LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-14 Antradienis
 
Pradžia 

Valstybė parėmė daugiau nei 800 mokslo veikalų Paskelbta [2007-10-16]
 
Spalio 16 d., Vilnius. Šiemet Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas parėmė 52 Lietuvos mokslininkų rengiamus aukštųjų mokyklų vadovėlius, mokslines monografijas ir kitus mokslo veikalus. Nuo 1993 m. tokią valstybės paramą gavo 868 mokslo veikalai.

2007 m. mokslo kūriniams finansuoti buvo paskirstyti 300 tūkst. Lt, nuo fondo įkūrimo pradžios – daugiau nei 4,5 mln. Lt valstybės paramos.

Didžiausia suma – 94 tūkst. Lt – šiemet atiteko humanitarinių mokslų atstovams. Šios lėšos skirtos 26 istorijos, kalbotyros, menotyros monografijoms ir kitiems mokslo veikalams rengti. Antroje vietoje atsidūrė socialiniai mokslai, kuriems skirta 50 tūkst. Lt. Kitų sričių mokslininkai ne tokie aktyvūs – šiemet pateikta po 5–7 fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų atstovų prašymus.

Pasak Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus Sigito Renčio, mokslo kūrinių konkurse patys aktyviausi humanitarinių ir socialinių mokslų atstovai. „Kultūros, meno, filosofijos ar istorijos studijų atstovams susirasti privatų rėmėją nėra lengva, todėl mūsų fondo skirstoma parama mokslininkams – puiki galimybė sukurti aktualius ir vertingus mokslo kūrinius“, – sakė Fondo vadovas.

Nors, kaip teigia S. Renčys, Fondas daugiausia sulaukia prašymų paremti monografinio pobūdžio veikalus, tačiau skirstant lėšas ypač atkreipiamas dėmesys į aukštųjų mokyklų vadovėlių projektus. „Šiemet valstybės parama skirta 10 naujų vadovėlių parengimui, kas labai svarbu siekiant užtikrinti kokybiškas studijas“, – sakė jis. Dėl paramos vadovėliams bendradarbiaujama su Lietuvos mokslo tarybos Aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių leidybos komisija, kuri atlieka vadovėlio poreikio analizę, nustato vadovėlio mokslinį lygį bei tikslingumą.
 
 Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams.

Papildomą informaciją Jums suteiks:
Raimonda Rainytė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Mokslo skyriaus vyresnioji specialistė
Tel. (8 5) 2639 158, el. p. r.rainyte@ktl.mii.lt

Pranešimą spaudai parengė UAB „Praction“

 


<< Grįžti