LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-14 Antradienis
 
Pradžia 

Lietuva toliau rems mokslinius projektus, vykdomus pagal tarptautines sutartis Paskelbta [2007-11-21]
 
Lapkričio 21 d., Vilnius. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas baigė mokslo ir studijų institucijų, siekiančių 2008 m. gauti paramą projektams, vykdomiems pagal tarptautines sutartis, prašymų priėmimą. Konkurso būdu projektams bus paskirstyta ne mažiau nei 1,5 mln. Lt. Lėšų skirstymas prasidės kitų metų vasarį.
 
Fondo duomenimis, šiemet mokslo ir studijų institucijos pateikė 56 prašymus remti projektus, kurie bus įgyvendinami pagal tarptautines sutartis 2008 metais.
 
Lietuvos mokslininkai pateikė 6 prašymus dalyvauti NATO programų projektuose, 7 – VISBY, 3 – UNESCO. Taip pat pateikta 10 prašymų dalyvauti Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje integruotos veiklos programos „Žiliberas“ bei 30 – Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje 2007–2008 m. programos projektuose.
 
Daugiausia – 30 – bus vykdoma fizinių mokslų srities projektų, 17 – technologijos, 7 – biomedicinos, 2 – socialinių mokslų srities projektai. „Tarptautiniuose projektuose aktyviai dalyvauja ne tik didelę patirtį turintys Lietuvos mokslininkai, bet ir jaunieji mokslininkai bei doktorantai“, – sakė Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktorius Sigitas Renčys.
 
2007 metais buvo paremti 43 projektai, įgyvendinami pagal tarptautines sutartis. Jiems paskirstyta ir išmokėta 1,4 mln. Lt. Daugiausia lėšų – 702 tūkst. Lt – buvo skirta projektams, dalyvaujantiems Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje dvimetėje programoje.
 
Pasak Fondo vadovo, pirmą kartą šiais metais buvo paremti projektai pagal „Žilibero“ programą. Daugiau kaip 207 tūkst. Lt buvo skirta 7 šios programos projektams. 500 tūkst. Lt buvo paskirti NATO, UNESCO ir VISBY programų projektams.

Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams.
 
Papildomą informaciją Jums suteiks:
Raisa Stankevičienė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Mokslo skyriaus vyresnioji specialistė
Tel. (8 5) 264 7153, el. paštas raisa@ktl.mii.lt

Pranešimą spaudai parengė UAB „Praction“<< Grįžti