LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-14 Antradienis
 
Pradžia 

Mokslininkai kviečiami atlikti mokslinius darbus pagal ministerijų siūlomas temas Paskelbta [2008-02-22]

Vasario 22 d., Vilnius. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas patvirtino valstybės remiamas ministerijų inicijuotas 2008 m. mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų temas. Mokslininkai, norintys įgyvendinti šiuos projektus, kviečiami teikti paraiškas paramai gauti iki kovo 7 d.
 
Šių metų konkursui ministerijos pateikė 27 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų temas. Fondo valdyba patvirtino 17 temų. Joms planuojama paskirti 1,3 mln. Lt. 70 proc. projekto išlaidų finansuojama iš Fondo skirtų asignavimų, likusią dalį lėšų skiria projektus inicijavusios ministerijos. Didžiausia vienam projektui skiriama Fondo administruojamų lėšų suma – 100 tūkst. Lt.
 
Gauti paramą programiniu konkursiniu būdu projektams, įgyvendinamiems kartu su mokslininkais ir mokslo įstaigomis, pareiškė norą net 8 ministerijos: Aplinkos, Krašto apsaugos, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Teisingumo, Vidaus reikalų ir Žemės ūkio. 2005 ir 2006 m. konkurse dalyvavo tik penkios ministerijos. „Šiemet Lietuvos ministerijos aktyvesnės – jos suprato, kad pagal šią programą gali gauti realią naudą, tad suskubo ja pasinaudoti“, – sakė dr. Sigitas Renčys, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktorius. – Pasinaudodamos šia parama jos turi galimybę inicijuoti mokslinius tyrimus joms aktualia tematika.“
 
Pagal šiemet konkursui pateiktas ministerijų temas labiausiai jaučiamas biotechnologinių tyrimų poreikis. Ministerijos taip pat inicijuoja aukštųjų technologijų, socialinius mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus. Fondo direktorius ragina visas ministerijas įsitraukti į valstybės įstaigų ir mokslininkų bendradarbiavimą, siūlyti mokslininkams daugiau ir įvairesnių tyrimų temų.
 
Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams.
 
Papildomą informaciją Jums suteiks:
Raimonda Rainytė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Mokslo skyriaus vyresnioji specialistė
Tel. (8 5) 263 9158, el. p. r.rainyte@ktl.mii.lt
 
Pranešimą spaudai parengė UAB „Praction“

<< Grįžti