LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-11 Šeštadienis
 
Pradžia 

Jaunieji mokslininkai kviečiami dalyvauti stažuočių programoje Paskelbta [2008-03-06]
 
Kovo 6 d., Vilnius. Jaunieji mokslininkai kviečiami tęsti podoktorantūrinę veiklą ir dalyvauti mokslininkų stažuotojų konkurse. Viešo konkurso būdu planuojama atrinkti 13 stažuotojų.
 
„Pagrindinis mūsų siekis, kad jaunieji Lietuvos mokslininkai įgytų naujų mokslinių žinių bei praktikos kitose, nei jų parengtos daktaro disertacijos, mokslinių tyrimų srityse“, – sakė dr. Sigitas Renčys, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktorius. Atrinktiems mokslininkams stažuotojams vadovaus 13 mokslininkų stažuotojų vadovų, laimėjusių konkursą fonde ir dirbančių technologijos (2), fizinių (8), biomedicinos (2) ir humanitarinių (1) mokslų srityse.
 
Jaunųjų mokslininkų stažuotės paprastai trunka dvejus metus, tačiau išimtiniais atvejais stažuotės laikotarpis gali būti pratęstas dar vieneriems metams. Į mokslininko stažuotojo pareigybę mokslo ir studijų institucijoje gali pretenduoti visi asmenys, turintys daktaro mokslo laipsnį, jei nuo jo suteikimo yra praėję ne daugiau nei 3 metai. Užsienyje suteiktas mokslo laipsnis turi būti nostrifikuotas LR teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Fondo duomenimis, vieno mokslininko stažuotojo pareigybei finansuoti per metus numatyta skirti 348 bazinius mėnesinius atlyginimus (šiuo metu jų suma siekia 44 544 Lt), iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – ne mažiau kaip 242 baziniai mėnesiniai atlyginimai (30 976 Lt).
 
Nuo 2007 metų Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas jau finansuoja 8 mokslininkų stažuotes fizinių, technologijos, biomedicinos ir humanitarinių mokslų srityse, kurios sėkmingai vyksta universitetuose ir mokslo institutuose.
 
Norintys dalyvauti konkurse, konkurso sąlygas, trumpus numatomų mokslinių tyrimų aprašymus gali rasti tinklalapyje www.vmsfondas.lt bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos mokslininkų mobilumo centro tinklalapiuose. Dokumentai priimami mėnesį nuo konkursų paskelbimo dienos.
 
Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams.
 
Papildomą informaciją Jums suteiks:
Raisa Stankevičienė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 264 7153, el. paštas raisa@ktl.mii.lt
 
Pranešimą spaudai parengė UAB „Praction“

<< Grįžti