LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-14 Antradienis
 
Pradžia 

Šį pavasarį studentų paskoloms – 24,5 mln. Lt Paskelbta [2008-06-06]
Birželio 6 d., Vilnius. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas šių metų pavasariniame konkurse studentų paskoloms pagal aukštąsias mokyklas paskirstė 24,550 mln. Lt. Iš Valstybės biudžeto 2008 metams studentų paskoloms viso skirta 20,8 mln. litų, dalis šių lėšų bus paskirstyta studentų paskoloms rudens semestre.
 
Kasmet studentams teikiamų paskolų pinigų krepšelis didėja, nes prie Valstybės biudžeto skirtų lėšų yra pridedamos Fonde sukauptos lėšos iš jau grąžintų paskolų, palūkanų ir delspinigių. Šį pavasarį studentų paskoloms papildomai skirti 5 mln. Lt, iš jau gražinamų paskolų, palūkanų bei delspinigių. Studentų skaičius, norinčių gauti paskolas, nuolat auga.
 
Fondo duomenimis, šiemet, kaip ir ankstesniais metais, populiariausios yra paskolos gyvenimo išlaidoms. Dalis studentų, mokančių visą studijų kainą ir gaunančių šios rūšies paskolas, dalį pinigų panaudoja susimokėti už mokslą, nes tiek valstybinių, tiek nevalstybinių aukštųjų mokyklų studentai, mokantys visą studijų kainą, paskolos studijų įmokoms gauti negali.
 
Pavasarinio konkurso metu Fondas su studentais pasirašė 6818 paskolų sutarčių, daugiausia jų –5731– sudaro sutartys paskolai gyvenimo išlaidoms. Šios rūšies paskoloms išmokėta virš 23,34 mln. Lt, paskoloms studijų įmokoms mokėti – virš 536 tūkst. Lt bei paskoloms dalinėms studijoms užsienyje – virš 227 tūkst. Lt.
 
Daugiausiai paskolų šiemet išmokėta Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto bei Mykolo Romerio universiteto studentams.
 
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas jau dešimt metų teikia valstybės lengvatines paskolas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams. Valstybės paskolas gali gauti Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų pagrindinių, vientisųjų ir antrosios studijų pakopos studentai pirmą kartą studijuojantys atitinkamoje studijų pakopoje, nepriklausomai nuo to, kokią studijų formą – dieninę, vakarinę ar neakivaizdinę – jie pasirinko.
 
Fondas teikia trijų rūšių paskolas: studijų įmokoms mokėti (iki 520 Lt per semestrą), gyvenimo išlaidoms (iki 4.680 Lt per metus) bei dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus (iki 4.680 Lt vienam semestrui).
 
Pirmenybė gauti paskolas gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms užsienyje teikiama studentams iš socialiai remtinų šeimų, visiškiems našlaičiams bei neįgaliesiems.
 
Paskolų metinės palūkanos – 5 proc. Paskolas gavę studentai turi pradėti jas grąžinti ir mokėti palūkanas po dvejų metų nuo studijų baigimo ar nutraukimo dienos. Paskolos studijų įmokoms grąžinamos per laiką, ne daugiau kaip 3 kartus ilgesnį negu truko studijos, kurių įmokoms buvo gauta paskola. Paskolos gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms užsienyje grąžinamos per 15 metų.
 
Numatyti atvejai, kai paskolos grąžinimo terminas gali būti atidėtas nėštumo ir gimdymo laikotarpiui, neįgalumo, ligos ar sužalojimo laikotarpiui. Studentai paskolą gali grąžinti vėliau, jei tęsia studijas toje pačioje ar kitoje studijų pakopoje. Taip pat paskolos grąžinimo terminas gali būti atidėtas iki metų, jei šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 24 mėnesius buvo ne daugiau kaip 25 proc. didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį.
 
Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams.
 
Papildomą informaciją Jums suteiks:
Eugenija Lipinskienė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Paskolų skyriaus vedėja.
Tel. (8-5) 264 7155, el. paštas eulita@ktl.mii.lt
 
Pranešimą spaudai parengė UAB „Praction“

<< Grįžti