LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-14 Antradienis
 
Pradžia 

Ženkliai didėja jaunųjų mokslininkų stažuotėms skiriamos lėšos Paskelbta [2008-06-25]

Birželio 25 d., Vilnius. Vyriausybė 2008 m. gegužės 28 d. nutarimu pakeitė Kvalifikacinių mokslininkų stažuotojų pareigybių reikalavimų, skyrimo į šias pareigas ir mokslininkų stažuočių finansavimo tvarkos aprašą. Nuo 2008 m. liepos 1 d. ženkliai didėja mokslininkų stažuotėms skiriamos lėšos, numatytas apmokėjimas mokslininko stažuotojo vadovui.
 
Atsižvelgdamas į Vyriausybės nutarimą, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. mokslininko stažuotei vykdyti skirtą sumą padidino 11 500 Lt. 2009 m. vieno mokslininko stažuotojo pareigybei finansuoti bus skiriama daugiau kaip 67 000 Lt.
 
Vieno mokslininko stažuotojo pareigybei finansuoti kalendoriniams metams skiriama bendra suma padidėja nuo 348 bazinių mėnesinių algų (BMA) iki 527 BMA, iš jų mokslininko stažuotojo darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skiriama ne mažiau kaip 369 BMA. Tai reiškia, kad nuo šiol mokslininko stažuotojo mėnesinis atlyginimas bus didesnis nei 3000 Lt.
 
Nuo liepos 1 d. taip pat numatytas apmokėjimas ir mokslininko stažuotojo vadovui už jo vadovavimą stažuotei ir išvados apie stažuotojo vykdomą mokslinę veiklą pateikimą. Už šį mokslininko stažuotojo vadovo darbą numatyta skirti ne mažiau kaip 10 BMA per vienus kalendorinius metus.
Iš viso 2008 metais Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas finansuoja 19 jaunųjų mokslininkų stažuočių, kurioms skiria 896 000 Lt. 8 mokslininkų stažuotės vykdomos ir finansuojamos jau nuo 2007 metų, 11 – pradėta šiemet. Jaunieji mokslininkai sėkmingai tobulinasi biomedicinos (4), technologijos (3), fizinių (10), humanitarinių (2) mokslų srityse.
 
Šių metų rudenį Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas vėl pakvies mokslininkus dalyvauti mokslininkų stažuočių vadovų konkurse, o po šio konkurso mokslo ir studijų institucijos organizuos konkursus, kuriuose dalyvaus jaunieji mokslininkai, norintys tęsti podoktorantūrinę veiklą.

Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams.
 
Papildomą informaciją Jums suteiks:
Raisa Stankevičienė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Mokslo skyriaus vyresnioji specialistė
Tel. (8 5) 264 7153, el. paštas raisa@ktl.mii.lt
 
Pranešimą spaudai parengė UAB „Praction“

<< Grįžti