LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-14 Antradienis
 
Pradžia 

Mokslo ir studijų fondas: per 15 m. – tūkstančiai mokslo iniciatyvų ir parama studentams Paskelbta [2008-10-23]

Spalio 23 d., Vilnius. Šiemet Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas mini 15-os metų veiklos jubiliejų. Nuo veiklos pradžios Fondas parėmė 9604 mokslo projektus, kuriems paskirstė 219,68 mln.Lt, o studentų paskoloms išdalino daugiau nei 173 mln. Lt.
 
Fondo duomenimis, šiuos metus palyginus su 1994 m., parama mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams padidėjo 19 kartų. 
„Veiklos pradžioje pirmiesiems konkursiniams mokslo projektams Fondo parama sudarė tik 2,20 mln. Lt, o šiemet paskirstėme – 41,86 mln.Lt“, – teigia dr. Sigitas Renčys, Fondo direktorius.
 
Fondas savo veiklą pradėjo nuo atskirų mokslininkų ar jų grupių mokslinių tyrimų rėmimo, mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, įgyvendinamų pagal tarptautines sutartis, tai pat rėmė mokslo kūrinių rengimą bei mokslo renginių organizavimą.
 
Šiuo metu Fondo funkcijos yra gerokai praplėstos, o valstybės parama pasiekia vis įvairesnes mokslo sritis. „Nuo 1997 m. Fondas remia doktorantų vykdomus mokslinius tyrimus, nuo 2002 m. ypač skatinami moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, įtakojantys Lietuvos tarptautinį konkurencingumą. Tai – biotechnologijos,nanotechnologijos, mechatronikos, lazerinių, informacijos ir kitų aukštųjų technologijų kūrimas. Pradėta realizuoti mokslininkų stažuočių programa“, – vardina Fondo vadovas.
 
Valstybės paskolas studentams Fondas administruoja nuo 1998 m.studentų kreditavimo veiklą Fondas pradėjo teikdamas tik vienos rūšies paskolą – gyvenimo išlaidoms. Vyriausybei priėmus atitinkamus nutarimus, nuo 2003 m. Fondas teikia ne tik minėtas paskolas, bet ir paskolas studijų įmokoms mokėti bei paskolas dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus. Šiai dienai sudaryta daugiau nei 65 800 sutarčių valstybės paskoloms gauti.
 
Fondas nuolat plėtoja ir tarptautinį bendradarbiavimą. 2004 m.Fondui tapus Europos mokslo fondo nariu, atsivėrė dar platesnės galimybės Lietuvos mokslininkams užmegzti ryšius Europoje, daryti įtaką mokslo raidos tendencijoms, dalyvauti europinės svarbos moksliniuose tyrimuose, išreikšti savo nuomonę aktualiais mokslo klausimais.
 
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas 15 metų veiklos sukaktį švenčia organizuodamas mokslinę konferenciją. Konferencija įvyks 2008 m. spalio 24 d., 14 val. Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje, Gedimino pr. 3, Vilnius.
 
 
Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą
 Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 
Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams.
 
Papildomą informaciją Jums suteiks:
 Justina Vyzaitė, l. e. p. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus pavaduotoja Tel. (8 5) 2639149, justina@ktl.mii.lt
 
Pranešimą spaudai parengė UAB „Praction“

<< Grįžti