LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-11 Šeštadienis
 
Pradžia 

Nepaisant sunkmečio valstybės parama aukštosioms technologijoms tęsiama Paskelbta [2009-06-02]
Birželio 2 d., Vilnius. Šiemet valstybė aukštųjų technologijų plėtrai skyrė 13,9 mln. Lt, pramoninės biotechnologijos plėtrai – 6,28 mln. Lt paramos. Šiomis lėšomis Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas finansuoja ir ankstesniais metais pradėtus, ir šiemet patvirtintus naujus mokslinius projektus.
 
Šiemet buvo patvirtinti 6 nauji Aukštųjų technologijų plėtros bei 2 Pramoninės biotechnologijos plėtros programų projektai, kuriems atitinkamai skirta 1,593 mln. Lt ir 0,4 mln. Lt.
 
Iš naujų projektų didžiausią finansavimą (340 tūkst. Lt) šiemet gavo prof. habil. dr. Valerijaus Smilgevičiaus vadovaujamas lazerių technologijų projektas, kurį įgyvendins Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas su bendrovėmis MGF „Šviesos konversija“ bei „Ekspla“.
 
Iš ankstesnių metų finansuojamų krypčių projektų išsiskiria nanotechnologijų ir elektronikos kryptis. Pavyzdžiui, prof. habil. dr. Sauliaus Juršėno (Vilniaus universitetas) projektas ,,Organinės elektronikos medžiagos ir prietaisai energiją taupančioms technologijoms“, į kurį per tris metus iš viso investuota 1,19 mln. litų.
 
Remdama šias programas valstybė siekia plėtoti Lietuvoje jau egzistuojančias aukštųjų technologijų gamybos šakas – biotechnologiją, mechatroniką, lazerių technologijas, informacines technologijas, nanotechnologijas, elektroniką ir skatinti mokslo bei gamybos bendradarbiavimą.
 
Įvertinus ataskaitas buvo pratęstas 2007 m. ir 2008 m. startavusių projektų finansavimas. Be naujųjų projektų šiemet finansuojami ankstesniais metais patvirtinti ir pradėti įgyvendinti 38 aukštųjų technologijų bei 21 pramoninės biotechnologijos plėtros programų projektai.
 
Aukštųjų technologijų plėtros programa skirta Lietuvoje paspartinti didesnės pridėtinės vertės gamybos ir paslaugų plėtrą. Pramoninės biotechnologijos plėtros programos tikslas – mažinti Lietuvos priklausomybę nuo importuojamų neatsinaujinančių žaliavų, plėtoti moderniąsias technologijas. To siekiama įgyvendinant Lisabonos strategiją, kurios tikslas - iki 2010 metų sukurti žinių visuomenę ir remiantis technologine plėtra padaryti ES ekonomiką konkurencingiausia ir dinamiškiausia pasaulyje.
 
Per 2003-2006 metus Aukštųjų technologijų plėtros programai buvo skirta 17 mln. Lt. Įgyvendinant programą Lietuvoje buvo įdiegtos 28 naujos technologijos, sukurti 47 nauji gaminiai, užregistruoti 7 patentai.
 
Detalesnę informaciją apie finansuojamus projektus galima rasti Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo tinklalapyje www.vmsfondas.lt, nuoroda ,,Mokslo skyrius“, ,,Parama“.
 
Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą
 
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams.
 
Papildomą informaciją Jums suteiks:
Dr. Vaiva Priudokienė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 255 3371, el.paštas v.priudokiene@vmsfondas.lt

<< Grįžti