LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-14 Antradienis
 
Pradžia 

Prasidėjo paskolas norinčių gauti studentų registracija Paskelbta [2009-08-28]

Rugpjūčio 28 d., Vilnius. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas pradėjo studentų, norinčių gauti valstybės paskolas bei valstybės remiamas paskolas, registraciją. Studentai kviečiami registruotis iki spalio 4 d. Fondo tinklalapyje www.vmsfondas.lt.

Nuo šiol bus teikiamos 4 rūšių paskolos: studijų įmokai mokėti, studijų kainai mokėti, gyvenimo išlaidoms bei dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis. Paskola studijų įmokai mokėti finansuojama valstybės lėšomis, kitų rušių paskolos – kredito įstaigų (bankų) lėšomis su valstybės garantija.

„Paskolos studijų įmokai (520 litų) mokėti gali prašyti studentai, studijuojantys iš dalies valstybės finansuojamoje vietoje, į aukštąją mokyklą įstoję iki 2009 metų, – sako Eglė Drungilaitė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Paskolų skyriaus specialistė. – Ši paskolos rūšis egzistuos tol, kol bus tokių studentų ir bus realus poreikis tokias paskolas skirti“.

Paskolos studijų kainai mokėti suma, priklausomai nuo konkretaus studento pasirinktų studijų, skirsis. Maksimalus paskolos studijų kainai mokėti dydis – už vienerius studijų metus mokama studijų kaina. Fondo duomenimis, šios paskolos pinigai bus išmokami per du kartus (rudens ir pavasario semestre), pervedant juos į aukštosios mokyklos sąskaitą. Grąžinti paskolas reikės pradėti ne vėliau kaip 12 mėnesių po studijų baigimo, nutraukimo, ar pašalinimo iš studentų sąrašų.

Maksimali paskolos gyvenimo išlaidoms suma gali siekti 6500 litų (50 bazinių socialinių išmokų, kai 1 BSI = 130 Lt). Paskolos pinigai išmokami kas mėnesį po paskolos sutarties pasirašymo iki liepos 1 d. į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą. Paskutinio kurso studentams mokama iki studijų pabaigos.

Paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis gali buti suteikiama du kartus per metus. Registracija paskolai gauti vyksta rudens ir pavasario semestre. Paskola teikiama vieneriems studijų metams ir negali viršyti 60 BSI dydžių, t.y. 7800 litų. Paskolos pinigai išmokami per vieną kartą į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą.

Pasak specialistės, būtina atkreipti dėmesį, kad valstybės remiamos paskolos teikiamos kredito įstaigų lėšomis su valstybės garantija, todėl šioms paskoloms gauti kito laiduotojo nereikia. Šios paskolos teikiamos vieneriems studijų metams, o už naudojimąsi tokia paskola palūkanas reikia mokėti kas mėnesį pradedant iš karto po pirmos paskolos dalies išmokėjimo. Daliai socialiai remtinų studentų palūkanos studijų laikotarpiu bus apmokamos valstybės lėšomis. Valstybė taip pat numato studijų metu dengti palūkanas, viršijančias 5 procentus, studentams, paėmusiems paskolas studijų kainai.

Spalio 19 d. Fondo tinklalapyje bus paskelbiami studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų bei valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašai bei Valstybės paskolų sutarčių pasirašymo terminai ir datos.

Nuo spalio 19 d. iki lapkričio 13 d. studentai dėl valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymo galės kreiptis į kredito įstaigas (bankus).

Valstybės remiamų paskolų standartines, kitas bankų sąlygas, Paskolų teikimo studentams nuostatus bei visą su paskolų registracija, sutarčių pasirašymu susijusią informaciją galima rasti internete adresu www.vmsfondas.lt. Su informacija taip pat galima susipažinti aukštosiose mokyklose, Lietuvos studentų sąjungoje bei Lietuvos studentų atstovybių sąjungoje.


Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams. Nuo 2010 m. sausio 1 d. keisis fondo pavadinimas ir funkcijos.

Papildomą informaciją Jums suteiks:
Eglė Drungilaitė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Paskolų skyriaus specialistė
Tel. (8-5) 255 3375, el. paštas e.drungilaite@vmsfondas.lt

<< Grįžti