LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-14 Antradienis
 
Pradžia 

Prašantys paskolų studentai užsiregistruoja, bet dokumetų nepristato Paskelbta [2009-10-01]
 
Rugsėjo 30 d., Vilnius. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas ragina studentus, norinčius gauti paskolą, ne tik užsiregistruoti, bet ir pateikti fondui tinkamai užpildytą ir pasirašytą prašymą-anketą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Dokumentai paskoloms gauti priimami iki spalio 4 d.
 
Studentai, laiku nepristatę dokumentų, pagal Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo reikalavimus, nebus įtraukti į pretendentų paskoloms gauti sąrašus. 
 
Fondo duomenimis, šiai dienai valstybės remiamoms paskoloms (studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis) gauti yra užsiregistravę 5684 studentai, valstybės paskolai (studijų įmokai) – 645 studentai. Tačiau ne visi iš užsiregistravusių studentų pateikė prašymus-anketas fondui. 
 
„Studentai, nepateikę prašymo-anketos fondui, nebus įtraukti į pretendentų sąrašus paskolai gauti, – perspėja Eugenija Lipinskienė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Paskolų skyriaus vedėja. - Tai, jog studentas išsaugojo prašymą-anketą, dar nereiškia, kad ji laikoma pateikta fondui“.
 
Prašymą-anketą valstybės remiamai paskolai gauti galima pateikti dviem būdais: internetu arba pristatant į fondą. Pateikti internetu galima prisijungus saugiu būdu informacinės sistemos „Paskola“ lange pasirinkę „Pateikimo“ funkciją ir pateikę anketą. „Jungiantis saugiuoju būdu, patvirtinama asmens tapatybė ir studentui nebereikia fiziškai atnešti prašymo-anketos bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento į fondą“, – sako Paskolų skyriaus vedėja.
 
Jeigu studentas negali pateikti prašymo-anketos per saugią interneto sąsają, tuomet pasirašytą prašymą-anketą ir asmens dokumentą iki spalio 4 d. reikia pristatyti fondui adresu Goštauto g. 12-415, Vilnius, arba siunčiant paštu adresu Goštauto g. 12-407, LT-01108 Vilnius. Siunčiant dokumentus paštu būtina pridėti asmens dokumento kopiją, patvirtintą notaro.
 
Valstybės paskolai studijų įmokoms 520 Lt gauti pasirašytą prašymą-anketą ir asmens dokumentą būtina pateikti Fondui. Siunčiant paštu būtina pridėti asmens dokumento kopiją patvirtintą notaro.
 
Jeigu studentas prašyme-anketoje pažymėjo vieną iš kriterijų, suteikiančių pirmenybę gauti paskolą, fondui privalo pateikti dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją, patvirtinančią, kad studentas atitinka prašyme-anketoje nurodytą kriterijų.
 
Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą 
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams. Nuo 2010 m. sausio 1 d. keisis fondo pavadinimas ir funkcijos.
 
Papildomą informaciją Jums suteiks:
Eugenija Lipinskienė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Paskolų skyriaus vedėja.  Tel. (8-5) 264 7155, el. paštas g.lipinskiene@vmsfondas.lt
 

<< Grįžti