LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-11 Šeštadienis
 
Pradžia 

Nuo pirmadienio studentai jau galės pasirašyti paskolų sutartis Paskelbta [2009-10-16]
 
Spalio 16 d., Vilnius. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas skelbia pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su visais Finansų ministerijos atrinktais bankais. Studentai sutartis valstybės remiamoms paskoloms galės pasirašyti jau nuo pirmadienio, spalio 19 d. iki lapkričio 13 d.
 
Finansų ministerija paskoloms teikti atrinko 5 bankus: „Swedbank“, “DnB NORD”, „Snoras“, Šiaulių bankas ir “Nordea” Nuo pirmadienio šie bankai jau laukia studentų.
 
“Pirmadienį studentai, prisijungę prie savo anketos fondo interneto svetainėje, sužinos, ar jie kviečiami pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį, ar ne. Tie, kurie kviečiami, jau tą pačią dieną galės vykti į savo pasirinktus bankus ir pradėti tvarkytis dokumentus”, – teigė Milda Naujokaitė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo vyriausioji specialistė.

Studentai, kuriems bus siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, pasirinktam bankui per 20 darbo dienų turės pateikti asmens dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį (jeigu sutartį pasirašo įgaliotas asmuo). Paskolos sutartys bus pasirašomos ne vėliau kaip per tris dienas nuo dokumentų pateikimo. Bankas turi teisę atsisakyti su studentu pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį paaiškėjus faktams apie studento ankstesnių skolinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Pasirašius valstybės remiamos paskolos sutartį, pirmoji paskolos dalis bus išmokėta per tris dienas.

Pasak specialistės, studentai turėtų atkreipti dėmesį, jog bankų sąlygos skiriasi. Bendroji informacija yra skelbiama fondo tinklapyje, tačiau konkrečias sąlygas galima sužinoti tik nuvykus į bankų skyrius. Paskolas studentai gali imti litais arba eurais.

Studentams, kviečiamiems sudaryti valstybės paskolos sutartį studijų įmokai (520 Lt), pirmadienį bus išsiųsti pranešimai į registracijos anketoje nurodytą el. pašto dėžutę. Fondo tinklapyje bus paskelbta informacija, kada ir kur šios sutartys bus pasirašomos. Valstybės paskolos sutartims pasirašyti bus skirta 20 darbo dienų. Atvykdami pasirašyti sutarčių, studentai privalo turėti asmens dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį. Studijų įmokos universitetus pasieks per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo.

Šiandien Fondo direktorius savo įsakymu patvirtino studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų ir valstybės paskolų sutartis, sąrašus. Patikrinus studentų pateiktus dokumentus atrinkta 375 studentų paraiškų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolos sutartis, ir 5690 studentų paraiškų valstybės remiamoms paskoloms gauti. 48,22 proc. pretendentų gauti valstybės remiamas paskolas yra pirmakursiai.

Studentai, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų  sutartis, daugiausia – 2915 (51,23 proc.) -  rinkosi paskolas studijų kainai mokėti. 2741 (48,17 proc.) studentų prašė paskolos gyvenimo išlaidoms ir 34 (0,6 proc.) – paskolos studijoms užsienyje. Iš viso paraiškų valstybės remiamoms paskoloms gauti pateikta už 28.223.550 Lt, valstybės paskoloms už 195.000 Lt.

Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą 
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams. Nuo 2010 m. sausio 1 d. keisis fondo pavadinimas ir funkcijos.

Papildomą informaciją Jums suteiks:
Milda Naujokaitė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo vyriausioji specialistė.  Tel. (8-5) 262 9629, el. paštas m.naujokaite@vmsfondas.lt

<< Grįžti