LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-14 Antradienis
 
Pradžia 

Šiemet studentai pasiskolino virš 43 mln. Lt Paskelbta [2009-11-20]
 
Lapkričio 20 d., Vilnius. 2009 metais pavasarinio ir rudens konkurso metu studentai sudarė11530 valstybės remiamų ir valstybės paskolų sutarčių, kurių bendra suma išmokėta iš valstybės biudžeto ir per šalies bankus sudaro virš 43 mln. litų. Studentai daugiausia skolinosi litais.
 
Šį rudenį startavusi nauja studentų kreditavimo sistema užtikrino didesnį studijų prieinamumą studentams, nes valstybės remiamas paskolas galėjo gauti tiek valstybinių, tiek privačių aukštųjų mokyklų visų studijų pakopų studentai.
 
„Be to, atsirado nauja paskolos rūšis studijų kainai sumokėti, suteikianti galimybę pasiskolinti tokią sumą, kokią metinę studijų kainą studentams yra nustačiusi aukštoji mokykla, – sakė Mokslo ir studijų fondo Paskolų skyriaus vedėja Eugenija Lipinskienė. – Iki 2009 m. įstoję studentai, kaip ir anksčiau, galėjo kreiptis valstybės paskolos studijų įmokai (520 Lt) sumokėti.“
 
Per daugiau nei 6 savaites sulaukta virš 7 tūkst. prašymų suteikti valstybės remiamas paskolas ir beveik 6 šimtai prašymų suteikti valstybės paskolas. Visi reikalavimus atitinkantys, laiku prašymus pateikę ir reikalingus dokumentus pristatę studentai buvo įtraukti į studentų, kurie kviečiami pasirašyti paskolos sutartis, sąrašus.
 
Apie 20 proc. studentų, prašiusių valstybės remiamų paskolų, ir net 35 proc. prašiusių valstybės paskolų nebuvo pakviesti pasirašyti sutarčių. „Priežastys įvairios, tačiau dažniausiai pasitaikanti – nepateikta paraiška arba paraiška pateikta su trūkumais. Dalis prašiusiųjų neturėjo teisės gauti paskolos. Su kai kuriais studentais sutartys nebuvo pasirašytos, nes šie turėjo neįvykdytų finansinių įsipareigojimų bankams ar Fondui“, – sakė vedėja.
 
Studentai turėjo 20 darbo dienų kreiptis į bankus arba Fondą ir pasirašyti paskolos sutartis. Valstybės paskolos sutartis, kurių suma siekia 170 tūkst. litų, Fonde pasirašė 327 studentai.
 
Bankuose buvo pasirašytos 4583 sutartys už daugiau nei 22,5 mln. litų. Daugiausia valstybės remiamų sutarčių sudaryta paskoloms studijų kainai sumokėti – 2433 sutartys (virš 11mln. litų). Studentai pasirašė 2120 sutartis paskolai gyvenimo išlaidoms (daugiau nei 11 mln. litų) ir 30  sutarčių paskolai studijoms užsienyje (beveik už 189 tūkst. litų).
 
Daugiausia sutarčių studentai pasirašė su banku „Swedbank“ (3342 sutartys už 16 150 780,63 Lt). Banke „Snoras“ buvo pasirašytos 605 sutartys už 2 928 034,16 Lt, DnB NORD“ banke – 421 sutartis už 2 283 427,89 Lt, banke „Nordea“ 188 sutartys už 1 070 486,33 Lt. Šiaulių bankas sudarė 27 sutartis už 141 811,86 Lt. Šiuos bankus konkurso tvarka atrinko Finansų ministerija.
 
Daugiausia studentų paskolas ėmė litais – pasirašyta daugiau nei 3,5 tūkst. sutarčių už daugiau nei 16,5 mln. litų. Paskolas eurais paėmė daugiau nei tūkstantis studentų, jų suma siekia beveik 6 mln. litų.
 
Fondo atstovė teigė, jog skolinimosi tendencijos išlieka panašios kaip ir kelerius pastaruosius metus. „Pastebime, kad besiskolinančiųjų skaičius šiek tiek mažėja, nes žmonės pradeda atsargiau žiūrėti į skolinimąsi ir įvertinti savo galimybes paimtas paskolas grąžinti“, - sakė E. Lipinskienė.
Kita vertus, pasak vedėjos, akivaizdu, jog studentų poreikis skolintis šiemet buvo iš esmės patenkintas ir pavasario konkurso metu: valstybės paskoloms gyvenimo išlaidoms apmokėti buvo pasirašyta 5310 sutarčių bendrai 19 889 170 Lt sumai. Be to, šių metų pavasarį buvo pasirašytos 1257 valstybės paskolos sutartys studijų įmokai (520 Lt) sumokėti, išmokėta suma - 651 966 Lt. Paskolų dalinėms studijoms užsienyje pavasarį buvo suteikta už 239 460 Lt (53 sutartys).
 
Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą 
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams. Nuo 2010 m. sausio 1 d. keisis fondo pavadinimas ir funkcijos.

Papildomą informaciją Jums suteiks:
Milda Naujokaitė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo vyriausioji specialistė. Tel. (85) 2629 629, m.naujokaite@vmsfondas.lt   
Stanislava Eugenija Lipinskienė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Paskolų skyriaus vedėja.  Tel. (8 5) 2647 155, g.lipinskiene@vmsfondas.lt

<< Grįžti