LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-14 Antradienis
 
Pradžia 

Siūlomi nauji prioritetai finansuoti mokslinius tyrimus 2007-2010 metais Paskelbta [2006-06-21]
Birželio 21 d., Vilnius. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas siūlo patvirtinti naujus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros prioritetus, pagal kuriuos 2007-2010 metais būtų finansuojami Lietuvos mokslo ir studijų institucijų projektai.

Šiandien fondo valdyba patvirtino 4 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptis:
·         genomika, nanotechnologijos ir biotechnologijos sveikatai ir saugiam maistui;
·         gamtinė aplinka, klimato kaita ir gyvenimo kokybė;
·         tautinės tapatybės išsaugojimas globalizacijos sąlygomis;
·         piliečiai ir žinių visuomenė.

Siekiant labiau sukoncentruoti mokslinį potencialą ir finansinius išteklius, palyginti su 2002-2006 m. patvirtintomis aštuoniomis prioritetinėmis kryptimis, siūloma perpus sumažinti jų skaičių. Taip siekiama paskatinti mokslininkus teikti didesnės apimties kompleksinius projektus, kurie padėtų spręsti pačius svarbiausius valstybės uždavinius.

Vyriausybei patvirtinus šias kryptis ir skyrus joms finansavimą, bus skelbiami konkursai projektams teikti.

Kiek lėšų bus skirta moksliniams tyrimams ir eksperimentinės plėtros projektams finansuoti 2007-2010 metais, kol kas nežinoma. 2003-2006 metais buvo skirta 18,974 mln. Lt, kurie atiteko konkursus laimėjusiems 37 projektams.

Botanikos instituto prof. habil. dr. Albinas Lugauskas, vadovaujantis vienam fondo remiamam projektui „Mikotoksinų kaupimosi maiste dėsningumai ir prevencinių saugos priemonių sukūrimas“ sakė, kad valstybinis finansavimas leidžia suburti stiprius mokslinius kolektyvus, įgyti mokslinės technologinės įrangos, pagerinti vykdomų mokslinių tyrimų metodinį lygį – visa tai būtina sąlyga norint pasiekti visuomenei vertingus mokslo rezultatus.

Projektas per pastaruosius ketverius metus iš fondo gavo 929 tūkst. Lt. Nustatyta pelėsinių grybų, gebančių gaminti toksinus, įvairovė ir gausa ant augalinės maisto žaliavos ir ant produktų nuo gamybos pradžios iki gatavo produkto sunaudojimo. Sukurtas kompleksas prevencinių saugos priemonių, leidžiančių sumažinti toksinus gaminančių grybų plitimą ir jų patekimo į maistą galimybes bei potencialų pavojų žmonių sveikatai. Gautų rezultatų realizavimas apsaugos gyventojus nuo astmos, alergijos, taip pat virškinamojo trakto, odos ir kvėpavimo organų daugelio ligų, kurių priežastimi yra pelėsiniai grybai, pagerins aplinkos ir maisto saugos būklę, sumažins ekonominius nuostolius.

Finansuojant panašius projektus siekiama, kad mokslo ir studijų institucijos ne tik plėtotų mokslinę veiklą, bet ir spręstų visuomenei svarbius uždavinius.

Didžiausia vienam projektui skirta suma siekė 1,430 mln. Lt, mažiausia – 64 tūkst. Lt. Mokslo ir studijų institucijos partnerių projektams įgyvendinti ieškojo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje: buvo bendradarbiauta su 74 mokslo institucijomis iš 15 užsienio valstybių.

Finansavimas projektams pagal Vyriausybės patvirtintas prioritetines kryptis sudaro apie ketvirtadalį Fondo lėšų, kasmet skiriamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbams.

Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams.

Papildomą informaciją Jums suteiks:
Dr. Jolita Klimavičiūtė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Mokslo skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8-5) 2647260, el. paštas lita@ktl.mii.lt

Pranešimą spaudai parengė UAB "Jankauskaitė, Voldemaras ir partneriai"
 << Grįžti