LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-14 Antradienis
 
Pradžia 

Europos mokslininkai propaguoja kokybinius tyrimus Paskelbta [2006-07-04]
Liepos 4 d., Vilnius-Strasbūras. Socialiniai mokslai turi atsigręžti į kokybinius tyrimus. Tokia rekomendacija buvo suformuluota praėjusią savaitę EUROQUAL 1-ame Valdymo Komiteto susitikime (ESF-EUROQUAL - 1st Steering Committee meeting) Strasbūre, kurį surengė Europos mokslo fondas (EMF). Lietuvai šiame renginyje atstovavo Vilniaus universiteto profesorius Povilas Gylys, kurį delegavo Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Socialiniai mokslai dažnai laikomi mažiau moksliškais, nei gamtos mokslai, tokie kaip fizika, chemija ar biologija. Pastarieji mokslai yra grindžiami kiekybiniais tyrimais, matematiniu modeliavimu. Strasbūre susirinkę Europos mokslininkai sutarė aktyviau propaguoti kokybinius metodus, kurie, skirtingai nei manoma, mokslui yra labai reikšmingi.

„Buvo konstatuota, kad diskursas, semiotinė analizė, vizualinių duomenų analizė ir daugybė kitų kokybinių metodų savo svarba socialiniams mokslams nenusileidžia kiekybiniams tyrimams“, - sakė P. Gylys.

Pasak profesoriaus, ekonomistai neturėtų stengtis būti panašūs į fizikus, nes ekonomika yra lankstesnė ir subjektyvesnė nei gamta. „Socialiniai mokslai – ekonomika, sociologija, lingvistika, antropologija ir kitos disciplinos – sprendžia vis sudėtingesnes visuomenės problemas dažnai išsiversdamos be formulių, bet įsigilindamos į visuomeninius procesus, kurie negali būti išreikšti kiekybiškai“, - sakė P. Gylys.

Kokybinių metodų šalininkai teigia, kad visuomenės negalima nagrinėti remiantis tais pačiais principais, kuriais nagrinėjamos molekulės. Pavyzdžiui, cheminio elemento, patekusio į tą pačią aplinką, reakcija kiekvieną kartą bus tokia pati. Tuo tarpu visuomenėje nėra nekintančių taisyklių: toje pačioje situacijoje atsidūrę žmonės gali elgtis labai įvairiai.

Anot P. Gylio, Strasbūre susirinkę mokslininkai neturėjo tikslo supriešinti kiekybinių ir kokybinių metodų šalininkus. Tačiau norėta atkreipti mokslo bendruomenės dėmesį į didėjančią kokybinių tyrimų svarbą ir paskatinti visos Europos socialinių mokslų atstovus aktyviau bendradarbiauti ir keistis metodologine patirtimi. Susitikime dalyvavo atstovai iš 13 Europos šalių.

Europos mokslo fondas per artimiausius 4 metus ketina surengti 10 aukščiausio lygio mokslinių konferencijų, kuriose būtų plėtojami ir propaguojami kokybinių socialinių tyrimų metodai.

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra EMF narys nuo 2004 m. lapkričio. Šios prestižinės tarptautinės organizacijos nariais yra 30 Europos valstybių atstovaujančios 78 narės organizacijos. Iš Baltijos šalių EMF nariu nuo 1999 m. yra Estijos mokslo fondas bei Estijos mokslų akademija. Latvija savo atstovų šioje tarptautinėje organizacijoje neturi.
 
Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams.
 
Papildomą informaciją Jums suteiks:
Viktorija Tunylaitė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo vyresnioji specialistė sekretorė (užsienio ryšiams)
Tel. (8-5) 2639152, el. paštas vfondas@ktl.mii.lt
 
Prof. Povilas Gylys
Tel. (8-699) 05046, el. paštas povilas.gylys@ef.vu.lt


Pranešimą spaudai parengė UAB "Jankauskaitė, Voldemaras ir partneriai"

<< Grįžti