LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-11 Šeštadienis
 
Pradžia 

Vyriausybė patvirtino lituanistikos prioriteto įgyvendinimo programą Paskelbta [2006-10-12]
Spalio 11 d., Vilnius. Vyriausybei patvirtinus Lituanistikos mokslinių tyrimų prioriteto įgyvendinimo 2007-2008 m. programą, jau kitąmet šiai tyrimų sričiai bus skirta 2 mln. Lt.

Programą įgyvendins Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, kasmet organizuojantis viešą konkursą mokslinių tyrimų projektams vykdyti.

 „Globalizacija atveria galimybes įsitraukti į visame pasaulyje vykstančius plėtros procesus, pasinaudoti jų privalumais, tačiau kartu kelia riziką likti pasaulinės plėtros nuošalėje, prarasti tapatybę“, - sakė Dr. Sigitas Renčys, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktorius. Pasak jo, lituanistikos moksliniai tyrimai leidžia detaliai pažinti mūsų tautinę kultūrą ir sudaro sąlygas ją reprezentuoti pasaulyje.

Lituanistinių tyrimų svarbą ne kartą yra pabrėžęs Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, teigęs jog „be lituanistikos, be kokybiškų humanitarinių mokslų dabarties pasaulyje nesugebėsime kurti ir išsaugoti savo tapatybės, nesugebėsime išsaugoti stiprios ir savarankiškos Lietuvos tautos“.

Vykdant programą bus leidžiami lituanistikos mokslinių tyrimų leidiniai, užsienyje bus platinami reikšmingiausi lietuvių mokslininkų tyrinėjimai, bus skaitmeninami lituanistiniai šaltiniai, organizuojami renginiai lituanistikos mokslininkams.

Tikimasi, kad įgyvendinus programą pagerės lituanistikos mokslinių tyrimų koordinavimas, o Lietuvos mokslininkų darbai susilauks didesnio atgarsio ir pripažinimo tarptautinėje arenoje.

Šiemet Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas jau paskirstė papildomą milijoną litų lituanistikos mokslo projektams. Jie buvo finansuoti pagal prioritetinę Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptį „Tautinio identiteto išsaugojimas globalizacijos sąlygomis“. Šiuo metu pagal šią kryptį fondas remia 30 projektų, kuriems iš viso jau skirta 3,9 mln. Lt.

Lituanistika yra mokslai, kurių objektas yra lietuvių tautos, Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, kalbos  raida, paveldas ir dabartis, taip pat Lietuvos mokslo istorija bei terminija lietuvių kalba.

Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams.

Pranešimą spaudai parengė UAB "Jankauskaitė, Voldemaras ir partneriai"<< Grįžti