LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-11 Šeštadienis
 
Pradžia 

Laiku grąžinamos paskolos tarnauja studentų interesams Paskelbta [2006-11-22]
 
Vilnius, lapkričio 22 d. Asmenys, laiku grąžindami studijų metais paimtas valstybės paskolas, leidžia didinti finansavimą dabartiniams studentams.
 
„Paskolų grąžinimo procesas vyksta sparčiai bei geranoriškai, ir tik dalis asmenų pamiršta savo sutartinius įsipareigojimus. Laiku negrąžinamos paskolos mažina studentams teikiamų paskolų lėšas“, – teigė Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus pavaduotoja Aušra Vilutienė.
 
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondo duomenimis, lėšų studentų paskoloms kasmet daugėja. Nuo 1998 m. valstybė studentų paskoloms skyrė iš viso daugiau nei 107 mln. Lt. Be lėšų, gaunamų iš biudžeto, paskoloms teikti jau yra naudojamos lėšos ir iš grąžinamų paskolų. Nuo 1999 m. iki 2006 m. spalio 31 d. į valstybės biudžetą jau grąžinta virš 13 mln. Lt, kas leido fondui 2006 m. studentų paskoloms paskirstyti daugiau nei 28 mln. Lt.
 
Fondas, saugodamas būsimų paskolų gavėjų interesus ir siekdamas, kad grąžinamų lėšų suma būtų kuo didesnė bei didintų studentams teikiamų paskolų lėšų „krepšelį“, atlieka didelį prevencinį darbą – siunčiami priminimai apie paskolos grąžinimo termino pradžią, priminimai apie susidariusį įsiskolinimą bei įspėjimai.
 
Pasak fondo atstovų, ne visi įspėjimai pasiekia adresatą, kadangi kai kurie paskolų gavėjai nesilaiko sutarties sąlygų bei neinformuoja fondo apie pasikeitusią gyvenamąją vietą. Dažnas būna išvykęs į užsienį. Todėl fondas, laikydamasis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų, bendradarbiauja su Gyventojų registro tarnyba bei „Sodra“, kas padeda operatyviau nustatyti pasikeitusią skolininko gyvenamąją vietą ar darbovietę bei įteikti įspėjimą apie įsiskolinimą.
 
Negrąžinamas paskolas tenka išieškoti ir pasitelkiant teismų bei antstolių pagalbą. Šiemet fondas Lietuvos teismams pateikė 159 pareiškimus dėl teismo įsakymo priteisti įsiskolinimą išdavimo ir 125 ieškinius dėl visos likusios paskolos sumos kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis priteisimo prieš terminą, kurių suma siekia 477 tūkst. Lt.
 
Beveik nėra atvejų, kad teismas netenkintų fondo reikalavimų priteisti susidariusį įsiskolinimą.
 
Dažnas paskolos gavėjas, gavęs dokumentus iš teismo, susimoka įsiskolinimą, todėl 2006 m. priverstiniam įsiskolinimo išieškojimui per antstolius yra perduoti tik 66 vykdomieji dokumentai dėl 105 tūkst.Lt. išieškojimo.
 
Pasak A. Vilutienės, prevencinės priemonės bei tinkamas paskolų gavėjų sutartinių įsipareigojimų vykdymas padeda išvengti ne tik teisminio įsiskolinimų išieškojimo proceso, bet ir sudaro sąlygas kiekvienais metais suteikti paskolas kuo didesniam studentų skaičiui.
  
Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą
 
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams.
 
Papildomą informaciją Jums suteiks:
 
Aušra Vilutienė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus pavaduotoja
Tel. (8-5) 2647152, el. paštas ausra@ktl.mii.lt
 
Pranešimą spaudai parengė UAB "Jankauskaitė, Voldemaras ir partneriai"

<< Grįžti