LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-14 Antradienis
 
Pradžia 

Šiemet konkursiniam mokslo finansavimui skiriama 23 proc. daugiau nei pernai Paskelbta [2007-02-19]
Vasario 19 d., Vilnius. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas 2007 m. mokslui ir studijoms skirs 30,062 mln. Lt, - 7,028 mln. Lt daugiau nei pernai. Šias lėšas Fondo valdyba jau paskirstė pagal veiklos kryptis.
 
Daugiau nei pusė visų lėšų yra skiriama Lietuvos mokslo prioritetinėms veiklos kryptims: Aukštųjų technologijų plėtros programai - 7 mln. Lt, Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros prioritetinėms kryptims – 5 mln. Lt, Pramoninės biotechnologijos plėtros programai – 4 mln. Lt, Lituanistikos mokslinių tyrimų prioriteto įgyvendinimo programai – 2 mln. Lt.
 
Mokslininkų grupių projektams yra numatyta 3 mln. Lt. Palyginti su 2006 metais, Fondo valdyba padidino šiai veiklos sričiai skiriamų lėšų sumą 43 proc. (2,1 mln. Lt). „Didelė dalis vertingų mokslinių idėjų gimsta būtent mokslininkų grupėse. Tai lyg šaltiniai iš kurių gimsta didelės upės, todėl Fondas labai juos palaiko ir siekia skatinti“, – sakė dr. S. Renčys, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktorius.
 
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas taip pat remia ir Lietuvos ministerijų užsakomus mokslinius tyrimus. Tokios paramos šiemet siekia ir 1,3 mln. Lt galės pasidalinti Žemės ūkio, Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Susisiekimo bei Krašto apsaugos ministerijų inicijuotos mokslinių tyrimų temos. Jas įgyvendins šalies mokslo ir studijų institucijos.
 
Šiemet Fondas doktorantų stipendijoms skirs 1,44 mln. Lt, be to, numatyta pradėti remti ir jaunųjų mokslininkų stažuotes. Pasak S. Renčio, tokios paramos tikslas – sulaikyti jaunuosius mokslininkus Lietuvoje arba sugrąžinti išvykusius. 2007 m. bus paremta 20 jaunų mokslininkų stažuočių, skiriant jiems po daugiau nei 40 tūkst. Lt. Mokslininkų stažuočių vadovų konkursas jau paskelbtas.
 
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas šiemet taip pat rems monografijų, aukštųjų mokyklų vadovėlių ir kitų mokslo kūrinių rengimą, mokslo renginių organizavimą, projektus pagal tarptautines sutartis bei projektus, užsakomus ūkio subjektų.
 
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo paramai gauti jau yra pateikti 1388 prašymai. Tokius prašymus Fondui gali teikti mokslo ir studijų institucijos bei mokslininkai.
 
 
Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą 
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams.
 
Papildomą informaciją Jums suteiks:
dr. Violeta Vaičiūnienė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo mokslo skyriaus vedėja
Tel. (8-5) 2639155, el. paštas vaivio@ktl.mii.lt 
 
Pranešimą spaudai parengė UAB "Jankauskaitė, Voldemaras ir partneriai"

<< Grįžti