LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-08-10 Pirmadienis
 
Mokslo skyrius 


Aktuali informacija !!!
 
 
               Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas informuoja, kad remiantis nauju Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu 2009-04-30 Nr. XI-242 (Žin., 2009-05-12, Nr. 54-2140) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-08-19 nutarimu Nr. 874 (Žin., 2009-08-27, Nr. 102-4256) nuo 2010 m. sausio 1 d. buvo pertvarkytas į Valstybinį studijų fondą.
               Pasikeitus Fondo pavadinimui ir funkcijoms, su mokslo finansavimu susijusios funkcijos ir programos, išlaikant jų tęstinumą,  buvo perduoti Lietuvos mokslo tarybai.